ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vinatrium Kft. (székhely: 2081 Piliscsaba, Templom tér 5., adószám: 25049150-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vinatrium Kft.
A szolgáltató székhelye: 2081 Piliscsaba, Templom tér. 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vinatrium.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-172292
Adószáma: 25049150-2-13
Telefonszáma:  30-651-6630
Engedély száma: 11/2017
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya a weboldal üzemeltetőjére és igénybe vevőjére terjed ki.

1.3. A weboldal tartalma szerzői jog védelme alatt áll, arról akár szöveges akár fényképes anyagot felhasználni, továbbítani, sokszorosítani tilos.

1.4. A weboldal időkorlát nélkül a megrendelők rendelkezésére áll, a megrendelt termékek kiszállítási határideje a Vinatrium Vinotéka megrendelést követő első nyitvatartási napjától számított 48 óra. Kérjük, hogy a vinotéka aktuális nyitvatartását figyelemmel kísérni szíveskedjenek!

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatvédelmi szabályaink a weboldal adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók,  a feltüntetett árak tartalmazzák az Áfát illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban  részletesen feltüntetésre kerül a termék neve, leírása és a a termékről készült fotó. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, pontosan feltüntetésre kerül az akció időtartama.

Rendelés menete

1.9. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges! A vásárlást a megvásárolni kívánt termék/ek kiválasztásával és kosárba helyezésével tudja megkezdeni. 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek: készpénz vagy átutalás

Szállítási lehetőségek: személyes átvétel a Vinatrium vinotékában (2081 Piliscsaba, Templom tér 5.) vagy házhoz szállítás. Piliscsaba 15 km-es körzetén kívül a házhoz szállításra egyedi ajánlatot adunk.

1.12. A szolgáltató webáruház az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé telefonon vagy elektronikus úton visszaigazolja. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a beérkezést követő legközelebbi munkanapon történik.

1.14. A megrendelések teljesítése a beérkezést követő legközelebbi munkanaptól számított 48 órán belül történik.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Fogyasztó az elállást biztosító jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ebben az esetben a sérülésmentesen, hiánytalanul visszaszolgáltatott termék/ek ellenértékét a visszaszolgáltatást követő 14 napon belül visszatérítjük. A visszaszolgáltatás történhet személyesen a Vinatrium vinotékában vagy postai úton, utóbbi esetben a visszaküldés költsége Fogyasztót terheli.

1.17. Az elállási jog alól kivételt képeznek a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékek.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre dugógaranciát vállalunk. 

Panaszkezelés

1.19. A panaszkezelés, panaszügyintézés írásban történik  az info@vinatrium.hu címen. Felmerülő panasszal kapcsolatban békéltető testületi eljárás kezdeményezhető a Pest Megyei Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. tel.: 1/488-2131)

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budakörnyéki Bíróság/Törvényszék illetékességét.